Ładowanie...

Program "Moje ciepło" - trwa nabór wniosków

Autor: A.Ko / mat. prasowe, Ostatnia aktualizacja: 06-05-2022, 16:13:15

Program "Moje ciepło" - trwa nabór wniosków

"Moje ciepło" to program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do zakupu/montażu pompy ciepła wraz z osprzętem. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w trybie ciągłym do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy (600 mln zł) lecz nie dłużej niż do 31.12.2026 r. Program adresowany jest dla osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

lub

  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


Jakie urządzenia obejmuje dofinansowanie?

Wsparcie finansowe obejmuje zakup/montaż pompy ciepła z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, gdzie data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego nie jest wcześniejsza niż 01.01.2021 r., a urządzenia zostały wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem.


Rodzaj pompy ciepła

Typ

Dofinansowanie w formie dotacji

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla osób posiadających kartę dużej rodziny

Nie więcej niż (zł)

gruntowe

Typu grunt-woda; typu woda-woda

do 30%

do 45%

21 000

powietrzne

Typu powietrze-powietrze w systemie centralnym

do 30%

do 45%

7 000

Typu powietrze-woda

do 30%

do 45%

7 000


Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/


źródło: zory.pl