Ładowanie...

Budowa CPK: zmiany w linii kolejowej nr 170. Istotne zmiany dla Żor

Autor: a.ko, Ostatnia aktualizacja: 06-09-2022, 12:23:16

Budowa CPK: zmiany w linii kolejowej nr 170. Istotne zmiany dla Żor

Zaktualizowane zostały możliwe warianty przebiegu linii kolejowej nr 170 na odcinku: Katowice - Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica państwa, której powstanie planowane jest w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Wprowadzone zmiany są niekorzystne dla miasta Żory i jego mieszkańców, ponieważ usunięty został wariant 64A popierany przez Prezydenta Miasta Żory i Radę Miasta Żory.

Działając na rzecz, w imieniu oraz za zgodą Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” firma Egis Rail S.A., Egis Poland Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych analiz, konsultacji społecznych, spotkań z JST oraz z interesariuszami branżowymi dokonana została preselekcja wariantów przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 170. Powyżej wskazane analizy zostały przeprowadzone ze względu na zidentyfikowane w trakcie prac uwarunkowania środowiskowe, przeszłą i przyszłą eksploatację zakładów górniczych zlokalizowanych w obrębie inwestycji oraz ukształtowanie terenu. Zdefiniowane zostały cztery warianty: 71, 72, 73, 74, które są wynikiem połączenia wybranych odcinków przebiegu dotychczas analizowanych wariantów: 61, 62, 62A, 63, 63A, 64, 64A – czytamy w piśmie konsorcjum: Egis Rail S.A. /Egis Poland sp. z o.o./Jaf-Geotechnika kierowanym do samorządów.


Wspólne stanowisko w sprawie przebiegów linii kolejowej nr 170 zajęli Prezydent Miasta Żory, jak i Rada Miasta Żory. Zostało ono wyrażone uchwałą nr 514/XXXVIII/22 Rady Miasta Żory z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie w zakresie nowych inwestycji kolejowych na terenie miasta Żory dotyczących budowy nowych linii kolejowych. Treść tego stanowiska brzmi: „(…) mając na uwadze dobro i potrzebę ochrony wspólnoty samorządowej, Rada Miasta Żory:

1) wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 170, obejmujących teren miasta Żory, określonych w planach numerami: 61, 62, 63, 64,

2) rekomenduje do realizacji przebieg linii kolejowej nr 170 określony w planach jako „wariant 64A” z postulatem pogłębienia analiz studialnych dla niniejszego wariantu w celu wypracowania rozwiązań maksymalnie ograniczających negatywny wpływ inwestycji na użytek ekologiczny Kencerz”.

Z mapą proponowanych wariantów przebiegu linii nr 170 możecie zapoznać się tutajhttps://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa

Uchwała Rady Miasta Żoryhttps://bip.zory.pl/?c=22668


źródło: zory.pl

mapa: cpk.pl