Ładowanie...

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta

Autor: A. Ko / materiały prasowe, Ostatnia aktualizacja: 17-01-2023, 12:01:14

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta

Od 16 do 30 stycznia 2023 trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Żorami a Rybnikiem w rejonie ul. Lotniskowej, Stawu Papierok, ul. Kłokocińskiej i Ronda Rybnickiego.

Komunikat Urzędu Miasta Żory

Konsultacje dotyczą zmiany granic administracyjnej pomiędzy Miastem Żory, a Miastem Rybnikiem. Chodzi o uporządkowanie przebiegu granicy na terenach przy stawie Papierok, a także umożliwienie prawidłowego zarządzania drogą stanowiącą boczny odcinek ulicy Lotniskowej. Jednocześnie zmiana granicy w rejonie drogi bocznej od Ronda Rybnickiego pozwoli wypełnić postanowienia porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 2021 r. pomiędzy Miastem Żory a Miastem Rybnik celem przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach”. Tym samym Miasto Żory będzie jedynym właścicielem drogi dojazdowej do mieszkańców posesji w Żorach przy ul. Rybnickiej.

Konsultacje prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25, pokój 307, między 16.01.2023r., a 30.01.2023r. w następujących godzinach:

od 07:30 do 17:00 w poniedziałek;

od 07:30 do 15:30 od wtorku do czwartku;

od 07:30 do 14:00 w piątek;

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Miasta Żory wypełniając formularz konsultacyjny w wyznaczonej formie i terminie.


Formularz konsultacyjny [PDF]

> Formularz konsultacyjny [.docx]

źródło: zory.pl