Ładowanie...

Żory z dofinansowaniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej

Autor: A. Ko, Ostatnia aktualizacja: 14-05-2020, 15:49:07

Żory z dofinansowaniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej

Urząd Miasta w Żorach pozyskał grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z naszego miasta.  

W ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła  -  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 98 tysięcy złotych, który w całości został przeznaczony na zakup notebooków oraz zestawów słuchawkowych  dla uczniów i nauczycieli, którzy do tej pory mieli problem z uczestniczeniem w zajęciach lub prowadzeniem tych zajęć w formie zdalnej.

Sprzęt zostanie przekazany początkiem czerwca uczniom i nauczycielom,  wytypowanym przez dyrekcje poszczególnych szkół.


Projekt pn. „Zdalna Szkoła  -  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie  1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.źródło: UM Żory